Sammanställning av HOTA 2020

Klass A
Signal Poäng Antal QSO Mult. SK7XN poäng
SA0SOA 2000 66 30 20
SM5BXC 761 57 13 20
SM6MRQ 50 6 5 20
OH6FA 40 10 2 20
SM7HIA 24 2 2 20
Klass B
OH6FA 66 23 2 20
SM5BXC 20 1 1 20
Klass C
SM6LZQ 40 5 4 20

 

 

Mats, SM7BUA skriver: Inte allt för många deltagare, men ändå en kul vecka. Jag körde SK7XN från SVARKs klubbhus i Axamo under veckan både på SSB och CW. Sammanlagt blev det 138 QSO på 40 och 80 meter. Stationen var en SB-102 samt ett SB200 slutsteg till dipolantenner.