SENECA VHF-1

Jag har nyligen sålt denna vackra TX på Tradera. Köptes av SA6CMC i Mölndal.
Anders undrar nu om någon möjligen har en liknande ratt som den som saknas på bilden:

Kontaktuppgift (Telnr) finns i SM callbook på www.ssa.se

73 Roland SM6EAT